Alien-ontvoeringservaringen veroorzaken trauma’s

In het Journal of Abnormal Psychology zijn de resultaten verschenen van een onderzoek naar de traumatische ervaringen van mensen die beweren ontvoerd te zijn door aliens. Het onderzoek werd geleid door de Amerikaanse psycholoog prof. Richard McNally in samenwerking met dr. Susan Clancy van de Harvard Universiteit.

Onderzocht werd een groep van tien mensen die beweren ontvoerd te zijn door aliens (soms meerdere keren) en een controlegroep van acht mensen met een ander soort traumatische ervaring, zoals seksueel misbruik of een oorlogservaring. Het onderzoek richtte zich op de fysiologische en emotionele reacties van mensen die de ontvoeringservaring hebben beleefd. Zowel de mensen uit de doelgroep als die uit de controlegroep, werden geïnterviewd en hen werd verzocht hun ervaringen op schrift te stellen. Deze tekst werd ingesproken op een band om vervolgens, in de aanwezigheid van de proefpersoon, te worden afgespeeld. Tegelijkertijd werd bij de proefpersoon de hartslag en de huidvochtigheid gemeten.

Resultaten

Toen de resultaten van het onderzoek van beide groepen met elkaar werden vergeleken, bleek tot verrassing van de onderzoekers dat de mensen met ontvoeringservaringen even grote en soms grotere fysiologische reacties vertoonden dan de mensen uit de controlegroep. Ofschoon McNally ervan uitgaat dat de ontvoeringen niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, is hij wel overtuigd van de emotionele en fysiologische gevolgen bij mensen die deze ervaring hebben gehad. Hij vraagt zich daarom af wat de oorzaak kan zijn van deze blijvende, levendige herinneringen.

Oorzaken

Als mogelijke oorzaak voor deze ervaringen wijst McNally op het Zogeheten ‘slaapverlammingsverschijnsel’. Als we dromen wordt ons lichaam a.h.w. verlamd om te voorkomen dat we ‘meebewegen’ met onze droomactiviteiten. Soms gebeurt het dat we uit een droom ontwaken voordat het lichaam uit deze verlammingstoestand is geraakt. In deze staat worden soms flitsende lichten en rond het bed scharrelende verschijningen gezien. McNally zegt hierover: “De typische ‘ontvoerde persoon’ heeft een langdurige interesse voor new age praktijken en gelooft in zaken als reïncarnatie, astrale projectie, telepathie, alternatieve geneeswijzen, energetische therapieën en astrologie.”

Bron: Harvard University Gazette