Braziliaanse luchtmacht opent UFO-dossiers (2005)

Op 20 mei 2005 bezocht een delegatie UFO-onderzoekers het hoofdkwartier van de Braziliaanse luchtmacht. Besproken werden UFO-waardossiers die voorheen geheim waren. Dit meldt A.J. Gevaerd, redacteur van het Braziliaanse UFO Magazine en hoofd van het Braziliaanse Comité van UFO-onderzoekers.

De Braziliaanse luchtmacht schaart Brazilië hiermee in het korte rijtje landen die erkennen dat ufologie een serieuze zaak is en een belangrijke poging om de aard en oorsprong van UFO’s te begrijpen, aldus Gevaerd. Brigadegeneraal Telles Ribeiro, commandant van de afdeling Voorlichting van de Braziliaanse luchtmacht, verklaarde: “We willen alle informatie over dit onderwerp die enige decennia lang door ons is achtergehouden, via de UFO-gemeenschap volledig aan het publiek vrijgeven.”

Formele ontmoeting

brazil-ufo-2

onderzoekers van het Braziliaans commitee

De Braziliaanse regering besloot UFO-onderzoek te erkennen via de luchtmacht. Gevaerd zegt dat dit het directe resultaat was van druk uitgeoefend door de campagne ‘UFO’s: vrijheid van informatie, nu’, een beweging die in april 2004 werd gestart door het Braziliaanse UFO Magazine. Hieraan werd deelgenomen door vooraanstaande civiele Braziliaanse UFO-onderzoekers van het Comité van UFO-onderzoekers (CBU). In februari kwam een uitnodiging voor een formele ontmoeting op het hoofdkwartier van de Braziliaanse luchtmacht. Op 20 mei volgden twee bijeenkomsten tussen de UFO-onderzoekers en de militairen.
De eerste vond plaats op het centrum voor luchtverdediging en luchtverkeersleiding (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Cindacta). De UFO-onderzoekers kregen een twee uur durende briefing over procedures die bij Cindacta worden gevolgd en op welke wijze UFO’s kunnen worden gedetecteerd door luchtmachtpersoneel.

H-luchtverkeer

De tweede bijeenkomst vond plaats op het commandocentrum voor luchtverdediging van de Braziliaanse luchtmacht (Comando de Defesa Aeroespacial Brasileño – COMDABRA). COMDABRA is belast met de verdediging van het Braziliaanse luchtruim en de omringende gebieden boven de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika. Hier vertelde brigadegeneraal Atheneu Francisco Terra de Azambuja aan de UFO-onderzoekers dat het Braziliaanse militaire apparaat bezorgd is over het UFO-fenomeen. Azambuja lichtte de procedures toe die door COMDABRA worden gehanteerd. Hij erkende dat in Brazilië sinds 1954 stelselmatig UFO’s worden gedetecteerd en geregistreerd. Deze krijgen het label H-luchtverkeer.

Operatie Schotel

Vervolgens gaf brigadegeneraal Azambuja de UFO-onderzoekers voor het eerst in de geschiedenis volledige inzage in drie dossiers die geheime UFO-informatie bevatten over zaken uit de jaren 1954, 1977 en 1986. Het eerste dossier betrof de achtervolging door een vliegtuig van een UFO boven de kust van Panama. Het tweede dossier bevatte documenten over tientallen meldingen uit 1977 over UFO’s boven het Amazone-gebied. Dit dossier bevatte honderd foto’s die waren genomen tijdens Operatie Schotel, een officieel UFO-onderzoeksprogramma dat van september tot december 1977 werd uitgevoerd door het Braziliaanse leger. Het derde dossier betrof de ‘Officiële nacht van de UFO’s in Brazilië’, een reeks gebeurtenissen die plaatshad in mei 1986, toen naar verluidt 21 objecten met een diameter van meer dan honderd meter het Braziliaanse luchtverkeersleidingssysteem boven Rio de Janeiro, São José dos Campos en São Paulo lamlegden. Straaljagers werden de lucht in gestuurd om de indringers te onderscheppen, echter zonder succes.

Nieuw tijdperk

De vertegenwoordigers van de Braziliaanse luchtmacht garandeerden dat binnenkort verdere stappen zullen worden genomen om de UFO-onderzoekers het gehele archief van UFO-dossiers te laten onderzoeken, aldus Gevaerd. Daarnaast zal zeer spoedig een commissie van militaire en civiele UFO-onderzoekers worden ingesteld die wordt gecoördineerd door de CBU.

Volgens A.J. Gevaerd betekenent dit dat er in Brazilië en Zuid-Amerika een nieuw tijdperk in de ufologie zal aanbreken.

Bronnen: A.J. Gevaerd, Braziliaanse luchtmacht.