Het begrip UFO

‘UFO’ is een afkorting van het Engelse Unidentified Flying Object, een ongeïdentificeerd vliegend object. In de ufologische literatuur wordt het begrip UFO  in het algemeen gedefinieerd als “een licht, verschijnsel of voorwerp in de lucht, dat vanwege het uiterlijk, de eigenschappen en de bewegingen door de waarnemer én door deskundige onderzoekers niet kan worden geïdentificeerd.”

Om een praktische reden (hoe noem je een melding van een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp die nog niet is onderzocht?) hanteren SUP en haar werkgroepen een bredere werkdefinitie: “Een UFO is een voorwerp, verschijnsel of licht in de lucht dat vanwege het uiterlijk, de bewegingen en de eigenschappen niet kan worden geïdentificeerd door de waarnemer.” In onze werkdefinitie is een ongeïdentificeerd vliegend object ook een UFO indien de melding (nog) niet deskundig is onderzocht.

Merk overigens op dat een UFO niet hetzelfde als een buitenaards ruimteschip! Sommige UFO’s zouden ruimteschepen van buitenaardse oorsprong kunnen zijn, maar tot nu toe heeft SUP geen aanwijzingen verkregen dat de bij ons gemelde UFO’s afkomstig kunnen zijn van een buitenaardse beschaving.

De praktijk is echter dat het begrip UFO in de volksmond, de media en zelfs door personen in het UFO-wereldje vaak toch wordt geassocieerd met een door buitenaardsen bestuurd ruimteschip. Dit bemoeilijkt een zinvolle discussie, omdat telkens moet worden nagegaan of met ‘UFO’ een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp wordt bedoeld of een ruimteschip van buitenaardse makelij.

Daarom valt er wel wat voor te zeggen om het begrip UFO naar de prullenmand te verwijzen. Een alternatief zou kunnen zijn: UAP, afkorting van Unidentified Aerial Phenomenon, (ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht), een term bedacht door de Britse ufologe Jenny Randles.