Nationaal Luchtvaart-meldingscentrum voor Anomale Fenomenen

NARCAP logo “Om de luchtverkeersveiligheid te verbeteren en de wetenschappelijke kennis te bevorderen”NARCAP is een organisatie die eind 2000 is opgericht als reactie op de behoefde aan wetenschappelijke en technische gegevens over zogenoemde ongeclassificeerde atmosferische fenomenen (UAP) en luchtverkeersveiligheid in de VS.

NARCAP Technisch Rapport Eén, Aviation Safety in America – A Previously Neglected Factor, werd geschreven door dr. Richard Haines om aandacht te vragen voor de relatie tussen meldingen over incidenten met ongeclassificeerde atmosferische fenomenen (UAP) en bezorgdheid over luchtverkeersveiligheid.

Iedere mening over de relatie tussen UAP en luchtverkeersveiligheid moet gebaseerd zijn op een nadere beschouwing van de feiten met betrekking tot specifieke incidenten. Veel van deze incidenten worden door getuigen omschreven als ‘bijna-botsingen in de lucht’, in enkele gevallen zijn er verslagen van feitelijke botsingen die plaatsvonden op hoogtes boven de 18.000 voet (5500 meter). Er zijn verslagen over passagiers die zijn verwond door de uitwijkmanoeuvres van de piloot om een botsing met een ongeïdentificeerd licht of object te voorkomen. Het is niet te achterhalen hoeveel fatale ongelukken mogelijkerwijs zijn veroorzaakt door confrontaties met UAP. Er zijn gevallen van verdwenen toestellen en bemanningen, eveneens van beschadigde en verwoeste toestellen die gerelateerd lijken te zijn aan UAP-observaties en incidenten met UAP.

Zeer interessant zijn de vele observaties van tijdelijke of blijvende elektromagnetische effecten op de cockpit-systemen gerapporteerd tijdens vermeende UAP-confrontaties. Deze effecten zijn beschreven in NARCAP Technisch Rapport Drie, A Preliminary Study of Sixty-four Pilot Sighting Reports Involving Alleged Electro-Magnetic Effects on Aircraft Systems, geschreven door Haines en Weinstein in 2001.

NARCAP onderhoudt een gegevensarchief en een meldingssysteem bedoeld voor gebruik door Amerikaans luchtvaartpersoneel (piloten, luchtverkeersleiding, radarpersoneel). NARCAP is geaccepteerd als een professionele organisatie die betrouwbaar is en goede kennis heeft van de beroeps- en sportvliegerij, procedures en technologie. NARCAP garandeert vertrouwelijke behandeling van getuigen volgens de regels gebruikt in het NASA’s Luchtverkeersveiligheid Rapportage Systeem. NARCAP voert state-of-the-art analyses uit van gerapporteerde gebeurtenissen, doet specifiek en algemeen onderzoek en produceert samenvattende technische rapporten die voor de wetenschap en de luchtvaartgemeenschap van belang zijn.

Bron: http://www.narcap.org/ (Bezocht in juni 2005)
Vertaling & bewerking Bart Meinen