Ufo melden

Beste waarnemer / waarneemster

Wij danken U voor de moeite die u heeft genomen om deel te nemen aan onze vragenlijst die betrekking heeft op uw waarneming.
Wij adviseren u dan ook het formulier volledig in te vullen en voldoende tijd hiervoor te nemen.

korte omschrijving:

(1) mocht u tijdens of na de Ufo-waarneming details geleidelijk zijn vergeten klik dan op "onbekend"
(2) als een of meerdere vragen voor u niet van toepassing is, klik of vul dan "nvt" in Alleen een volledig goed ingevuld formulier kan ons helpen een beter beeld te vormen van het gene u heeft waargenomen.

1. Op welke datum was de waarneming?

2. In welk land (binnen Europa) werd de waarneming gedaan?

3. In welk land, provincie of stad (buiten Europa) werd de waarneming gedaan (graag een korte toelichting)?

4. In welke provincie (in Nederland) werd de waarneming gedaan?

5. Bij welke (middel) grote stad werd de waarneming gedaan?

Indien de stad (binnen Europa) niet staat vermeld, in welke andere plaats was dat (graag een korte toelichting)?

6. Op welk tijdstip (uur) van de dag was de waarneming?

7. Hoe lang duurde de observatie (sec.min.)?

8. Wat was de vorm van het verschijnsel?

Indien het verschijnsel een andere vorm had, welke was dat (graag een korte toelichting)?

9. Het (UFO) verschijnsel leek tijdens de waarneming veel op een (graag een korte toelichting)?

10. Om hoeveel verschijnselen ging het?

11. Was het verschijnsel een lichtgevend object?
JaNeeonbekend

Indien ja, welke kleur(en) vertoonde het verschijnsel aan de buitenkant (graag een korte toelichting)?

12. Welke bijzondere eigenschappen (sterkte) had deze lichtbron aan de buitenkant?

13. Hoe groot (op armlengte) schat u de doorsnee van het verschijnsel?

14. Produceerde het verschijnsel geluid?
JaNeeonbekend

Indien ja, welk soort geluid maakte het verschijnsel?

15. Liet het verschijnsel tijdens of na de waarneming een of meerdere sporen na in het luchtruim?
JaNeeonbekend

Indien ja, welk soort sporen maakte het verschijnsel (graag een korte toelichting)?

16. Op welke wijze verplaatsten (bewoog) het verschijnsel zich?

17. Welke bijzondere eigenschappen had het verschijnsel nog meer (graag uw toelichting)?

18. In welke kompasrichting werd het verschijnsel eerst gezien?

19. In welke kompasrichting werd het verschijnsel het laatst gezien?

20. Hoe heeft u het verschijnsel zien verdwijnen?

21. Wat waren de weersomstandigheden tijdens de waarneming?

22. Welke andere (opvallende) hemellichamen waren er tijdens de observatie waarneembaar?

23. Zijn er aantoonbare effecten (incidenten) geweest die tijdens of na de waarneming hebben plaatsgevonden?
JaNeeonbekend

Indien ja, welke aantoonbare effecten heeft u en uw omgeving ondervonden (graag uw toelichting)?

24. Waren er op het moment van de waarneming in uw naaste omgeving (evenementen) activiteiten gaande?
JaNeeonbekend

indien ja, welke evenement(en) waren er op dat moment aan de gang (graag uw toelichting)

25. Waren er op het moment van de waarneming andere personen getuigen?
JaNeeonbekend

Indien ja, om hoeveel personen ging het?

26. Heeft u de waarneming geheel of gedeeltelijk kunnen vastleggen op?

27. Waarnemer is meer dan gemiddeld bekend met?

Indien u andere kennis bezit (graag een korte toelichting)?

28. Welk beroep oefent u dagelijks uit? (graag een korte toelichting)?

29. Heeft u deze waarneming gemeld bij instantie of aan familieleden?
JaNee

Indien ja, bij wie of welke meldkamer heeft u dit gemeld?

30. Heeft u in het verleden vaker een Ufo-melding gedaan?
JaNee

Indien ja, bij welke organisatie of instantie heeft u dit gemeld (graag een korte toelichting)?

31. indien u nog iets wenst te melden dat niet in het vragenformulier staat vermeld (graag uw toelichting)?

32. Mochten wij meer waardevolle informatie nodig hebben omtrent uw waarneming, zouden wij dan contact met U mogen opnemen?
JaNee

33. Graag zouden wij uw melding en beeldmateriaal willen gebruiken voor onderzoek, gaat u hiermee akkoord?
JaNee

Graag zouden wij U willen vragen of wij uw melding mogen delen met andere mogelijke waarnemers op UFOMELDEN die menen ook het zelfde fenomeen te hebben waargenomen. voordat wij zoiets gaan doen vragen wij eerst toestemming aan U de betreffende persoon. Uiteraard zullen de persoonsgegevens NIET getoond worden. gaat u hiermee akkoord?
JaNee

Uw e-mail (verplicht)

Uw voor en of achternaam (niet verplicht)

Uw adres (niet verplicht)

Uw woonplaats en postcode (niet verplicht)

Uw telefoonnummer (niet verplicht)